Archiwum TV: Relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej

Przeczytaj relację z ostatniej sesji Rady Miejskiej, w której omówiono ważne kwestie dotyczące budżetu miasta, rewitalizacji centrum, ochrony środowiska, edukacji i bezpieczeństwa publicznego. Poznaj decyzje wpływające na rozwój lokalnej społeczności.

relacja z sesji rady miejskiej

Archiwalna relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 kwietnia 2022 roku. W trakcie tego spotkania radni przedyskutowali wiele ważnych kwestii, od budżetu miasta na rok 2022, poprzez rewitalizację centrum, aż po działania związane z ochroną środowiska, edukacją czy bezpieczeństwem publicznym. Warto dodać, że podczas sesji przewidziano również czas na tzw. "sesję otwartą", dzięki której mieszkańcy mieli możliwość zwrócić się z pytaniami, uwagami lub wnioskami bezpośrednio do radnych.

Prezentacja

 • Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 20 kwietnia 2022 roku.
 • Radni przedyskutowali wiele ważnych kwestii, takich jak budżet miasta, rewitalizacja centrum, ochrona środowiska, edukacja i bezpieczeństwo publiczne.
 • Podczas sesji przewidziano czas na tzw. "sesję otwartą", gdzie mieszkańcy mogli zwrócić się z pytaniami, uwagami lub wnioskami bezpośrednio do radnych.

Porządek obrad

 • Sesja rozpoczęła się przedstawieniem porządku obrad i przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
 • Tematy obrad obejmowały m.in. walkę z pandemią, inwestycje w mieście oraz ochronę środowiska.
 • Wystąpienia prezydenta miasta oraz poszczególnych radnych.

Wystąpienie prezydenta miasta

 • Prezydent miasta poruszył tematy związane z walką z pandemią oraz kontynuacją działań w tym zakresie, w tym wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w mieście.
 • Prezydent przedstawił kilka projektów inwestycyjnych, mających na celu poprawę infrastruktury miasta, w tym modernizację dróg, budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowę komunikacji miejskiej.

Wystąpienia radnych

 • Radni poruszali tematy związane z ochroną środowiska, m.in. poprawę jakości powietrza w mieście czy wprowadzenie zakazu palenia w piecach węglowych w niektórych dzielnicach.
 • Radni przedstawiali projekty inwestycyjne, takie jak rozbudowa sieci ścieżek rowerowych czy modernizacja stadionu miejskiego.
 • Podczas sesji poruszono również kontrowersyjne tematy, jak podniesienie opłat za parkowanie w centrum miasta. Radni dyskutowali nad zaletami i wadami tego pomysłu.

Obejrzyj krótką relację

Artykuł dodany przez: Redakcja

Aktualności